Các bước học với với nội dung như sau:

  • Bước số 1. Nghiên cứu từ khóa, lên kế hoạch nội dung SEO.
  • Bước số 2. Tối ưu mã nguồn WordPress, backup dữ liệu, tối ưu tốc độ.
  • Bước số 3. Tối ưu SEO Onpage và Content SEO bằng Yoast SEO và Ahrefs.
  • Bước số 4. Điều phối anchor text và tối ưu liên kết nội bộ.
  • Bước số 5: Tối ưu Google RainBrain.
  • Bước số 6. Cách đánh giá backlink chất lượng.
  • Bước số 7. Thực hành xây dựng Link Building.
  • Bước số 8. Các chiến lược xây dựng Link Building.
  • Bước số 9. Lên KPI, kế hoạch SEO, và tính toán chi phí dự án SEO.
  • Bước số 10. Những lỗi SEO thường gặp, và cách xử lý
0 0 vote
Article Rating