Thống kê 1 số dịch vụ index backlink và tỉ lệ thành công

admin 22 Tháng Mười, 2018 1 Comment

1. Express Indexer index

 • Homepage: http://www.expressindexer.solutions/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 2%
 • Tuần 3 = 66%
 • Tuần 4 = 98%

2. Instant Link Indexer index

 • Homepage: http://www.instantlinkindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 8%
 • Tuần 3 = 55%
 • Tuần 4 = 62%

4. Backlink Indexer

 • Homepage: https://backlinksindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 10%
 • Tuần 3 = 41%
 • Tuần 4 = 19%

Mình cũng chẳng hiểu sao thằng này tuần thứ 4 nó lại giảm lượng index. Chắc do service của nó spam quá làm link bị xóa :)) 3. Elite Link Indexer

 • Homepage: http://elitelinkindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 5%
 • Tuần 3 = 5%
 • Tuần 4 = 7%

5. Web 2.0 indexer

 • Homepage: http://web20indexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 3%
 • Tuần 3 = 4%
 • Tuần 4 = 4%

6. GSA SEO Indexer

 • Homepage: https://seo-indexer.gsa-online.de/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 0%
 • Tuần 3 = 0%
 • Tuần 4 = 1%

Comment (01)

 1. 22 Tháng Mười, 2018

  Xin chào, đây là một bình luận
  Để bắt đầu với quản trị bình luận, chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, vui lòng truy cập vào khu vực Bình luận trong trang quản trị.
  Avatar của người bình luận sử dụng Gravatar.

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *