Category Archives: Code cho SEO

Home Archive by category "Code cho SEO"
Tháng Mười 30, 2019

Tạo mục lục non wordpress

<h2 id=”diem-neo-1″>Điểm neo 1</h2> <h3 id=”diem-neo-1.1″>Điểm neo 1.1</h3> <h3 id=”diem-neo-1.2″>Điểm neo 1.2</h3> <h2 id=”diem-neo-2″>Đi...

Tháng Bảy 30, 2019

Yêu cầu cơ bản khi thiết kê web cho seo

Tên miền Thiết kế web tối ưu hoá CRO Open Graph Protocol Favicon Title Description Rel =”canonical” Meta Keywords Rel = publisher Google Analytics Rich Snippets CSS, JS Beadcrumb Thẻ H1 Thẻ H2 Thẻ H3 … H...

Tháng Bảy 3, 2019

Check list quan trọng

1 Nghiên cứu từ khóa và lên kế hoạch nội dung Nghiên cứu từ khóa Ahrefs Lên kế hoạch nội dung 2 Outsource Content Bàn giao sườn nội dung + yêu cầu   cho bên outsource Viết bài Content 3 Se...